Behandling

Formålet med en eventuel behandling er at bremse knogleomsætningen i de syge områder af skelettet. Smerterne vil herefter oftest aftage eller helt forsvinde. Sygdommens udvikling bremses desuden, således at risikoen for knoglebrud og tryk på nerver m.v. nedsættes.

Det kan af og til være nødvendigt med ortopædkirurgisk operation ved udtalt krumning af knoglerne eller knoglebrud. Neurokirurgisk behandling kan komme på tale i sjældne tilfælde, hvis der fx kommer tryk på nerver eller rygmarv.

Medicinske behandling

Den medicinske behandling, der gives ambulant, omfatter:

Indgift af Aclasta 5 mg i en blodåre over 15 minutter.

  • Stoffet er et såkaldt bisfosfonat, der optages hovedsageligt i de syge områder af skelettet, hvor det hæmmer knoglenedbrydningen. Behandlingen kan gentages efter et år.
  • De hyppigste bivirkninger, der ses hos ca. en ud af tre patienter, er influenzalignende symptomer af 1-3 dages varighed. Der kan desuden ses kvalme, opkastning, diarré, hovedpine og svimmelhed.
  • Influenzasymptomerne behandles med paracetamol (Pamol, Panodil eller lignende) 1 g maksimalt 4 gange i døgnet (kan fås i håndkøb).

Desuden anbefales det at tage et tilskud af calcium og D-vitamin det første halve år efter behandlingen (kan fås i håndkøb).

Ud over den specielle behandling af knoglesygdommen med Aclasta, kan der være behov for almindelig smertestillende medicin, fx:

  • Paracetamol 2 tabletter op til 4 gange dagligt (kan fås i håndkøb).
  • Gigtmidler, fx Brufen efter aftale med egen læge.

Kilde: Patientinformation om fibrøs dysplasi fra Aarhus Universitetshospital, udarbejdet af professor Leif Mosekilde, 2012.